Open Stage

A two-day programme of debates and case studies, on the theme of Sustainability will take place on the Open Stage, right in the middle of the exhibition. Highlights of the programme will include a panel debate on the Gothenburg Award for Sustainable Development – winner, architect  Alejandro Aravena, Santiago, Chile; case studies and seminars on the theme of Sustainable Light Architecture; and the award ceremony of the Roof Award 2017 – Sweden’s Smartest Roof.

Open Stage programme (in Swedish)

November 7:

9.30-10.00: En gemensam mötesplats för hela formfältet – SAVG, ADA, Svensk Form Väst, FG2

10:30-11:00: Trä, hopp & kärlek! – Maria Toftered, Bovalls dörrbyggeri

11:00-11:30: Från hantverk till Lean och digitalisering – Hans Reich, Lean Forum Bygg

11:30-12:00: Vi kan inte bara spela match, vi måste träna också – Per Öberg, Lean Forum Bygg

12:00: Lunchmingel & Prisutdelning Årets Lean-byggarstudent

13:00-13:30: Takskiffer på fasad & hållbarhet – Tulsa Jansson, Nordskiffer

13:30-14:00: Hållbar ljusarkitektur, en självklarhet? – representant för Lightab och Diana Guter från Ethos International

14:00-14:30: Controlling the forces Protan BlueProof – vattenfördröjningssystem på tak – Jens Holmlund, Protan

14:30-15:00: LINK arkitektur presenterar BIMeye och kopplingen mot ARCHICAD – Arno De Ryst & Fredric Sundström, LINK arkitektur

15:00-15:30: Framtidens multifunktionella grönska – Marcus Edvinsson & Johan Paju, Urbangreen

15:30-16:00: Sugen på en utmaning? – Per Lanevik, Canblinot AB

16:00-16:30: Aktivera stadslivet med hållbara stråk – Fredrik Kjellgren, Kjellgren Kaminsky Architecture

16:30-17:00: Look to Oslo! Fremtidens by og boligutvikling – Geir Rognlien Elgvin og Eivind Bøhn, Moments

November 8:

09:30-10:15: Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling – Ulf Kamne, Irene Stewart Claesson, Henrik Markhede, Johanna Rand, Nina Due och Johanna Stål

10:30-11:00: Undertakens betydelse för känslan i rummet! – Johan Olsson, Bornstein Lyckefors Arkitekter

11:00-11:30: KOLJERN terrasselement – En möjlig lösning på höjd- och tillgänglighets problematiken på indragna takterrasser i flerbostadshus – Peter Hellqvist, Foamglas

11:30-12:00: Parkskötsel 2030 & robotar 2017 – Margaretha Finnstedt, Husqvarna

12:00-13:00: ”Smarta Småhus” – Pär Svensson, Passivhuscentrum Västra Götaland; Jeff Ranara, Emeraldine-Sustainability Solutions och Dr Stanislaw Lazarek, TreeWell Biologisk Avloppsrening

13:00-13:30: Sten är inte dyrt om man gör rätt! – Kajsa Bang, Cosentino

13:30-14:00: Give the facade more dimensions – Patrik Antmarker, Ruukki

14:00-14:30: Hållbar ljusarkitektur, en självklarhet? – representant för Lightab och Diana Guter från Ethos International

14:30-15:00: Klimatsmart byggande av höga trähus – Johan Åhlén, Moelven

15:00-15:30: Trä, hopp & kärlek! – Maria Toftered, Bovalls dörrbyggeri

15:30-16:00: eCon / eC House – Affordable – Transportable – Sustainable Small Housing Units – två husprojekt som stöds av Boverket! – Christina Östergren